ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ HOTEL ELENA

Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον

Η Διοίκηση και το προσωπικό του ξενοδοχείου HOTEL ELENA γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του τουρισμού, καθιέρωσε μια περιβαλλοντική πολιτική για να εκθέσει την αρχή που στηρίζει και ακολουθεί για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προς αυτή την κατεύθυνση η διοίκηση δεσμεύεται:

• Να συμμορφώνεται με κάθε νομοθετική ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν οι δραστηριότητες της.

• Να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων.

• Να δραστηριοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο προς την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης.

• Μέσω της θέσπισης στόχων να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση.

Για να εφαρμόσουμε – πετύχουμε τα παραπάνω η επιχείρηση:

• Εκπαιδεύει το προσωπικό της σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

• Εφαρμόζει διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες για την εξοικονόμηση ενέργειας- νερού.

• Συνεργάζεται με τους γειτονικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής.

• Ενημερώνει τους φορείς της περιοχής για τις περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί η ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους.

• Ενημερώνει τους πελάτες της για τις περιβαλλοντικές δράσεις της ξενοδοχειακής μονάδας, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους.

Κάντε την κράτηση σας στο ξενοδοχείο Elena!